De 20 største edderkopper i verden (i 2024)

20. april 2024

Oversigt: De 20 største edderkopper i verden målt efter benspænd.

I hjertet af Jordens mangfoldige økosystemer lever nogle af naturens mest imponerende skabninger, edderkopper, hvis størrelse og unikke evner både fascinerer og skræmmer. Disse bemærkelsesværdige dyr, der findes i alt fra de frodige regnskove i Sydamerika til de tørre ørkener i Afrika, repræsenterer en vital del af den biologiske mangfoldighed, der understøtter vores planet.

Denne oversigt kaster lys over de 20 største edderkopper i verden, målt efter benspænd, og fremhæver ikke kun deres imponerende dimensioner og jagtstrategier, men også de presserende udfordringer, de står overfor, såsom habitatødelæggelse og klimaforandringer.

Edderkop Benspænd
1 Goliatfugleedderkoppen (Theraposa blondi) 30,5 cm
2 Giant Huntsman Spider (Heteropoda maxima) 30 cm
3 Salmon Pink Birdeater (Lasiodora parahybana) 28 cm
4 Grammostola Anthracina 28 cm
5 Poecilotheria rajaei 23 cm
6 Hercules Baboon 22 cm
7 Den sorte brasilianske tarantel (Grammostola pulchra) 20,5 cm
8 Chaco Golden Knee (Grammostola pulchripes) 20,5 cm
9 Den colombianske kæmpe tarantel (Megaphobema robustum) 18 cm
10 Den brasilianske vandreedderkop (Phoneutria nigriventer) 18 cm
11 Orangebenet fugleedderkop (Brachypelma smithi) 18 cm
12 Kameledderkoppen (Solifugae) 15 cm
13 Zebra-tarantel (Aphonopelma seemanni) 15 cm
14 Cerbalus Aravaensis 14 cm
15 Giant Crab Spider (Olios giganteus) 13 cm
16 California Ebony Tarantula (Aphonopelma eutylenum) 13 cm
17 Mexican Blood Leg Tarantula (Aphonopelma bicoloratum) 13 cm
18 Golden Silk Orb Weaver (Nephila) 10 cm
19 Desert Blond Tarantula (Aphonopelma chalcodes) 10 cm
20 Mejeredderkopper (Pholcidae) 9 cm

Goliatfugleedderkoppen (Theraposa blondi): 30,5 cm

Goliatfugleedderkoppen, videnskabeligt kendt som Theraphosa blondi, troner øverst på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Denne kolossale fugleedderkop kan prale af et benspænd, der kan nå op til 30,5 cm, hvilket gør den til den største edderkop i verden. Den er også kendt for sin vægt, som kan overstige 170 gram, hvilket ligeledes gør den til den tungeste edderkop i verden.

Hjemmehørende i de fugtige regnskove i Sydamerika, især i Amazonas, lever Goliatfugleedderkoppen i dybe huler, den graver i jorden. Denne fugleedderkop er en frygtindgydende jæger, der primært ernærer sig af insekter, men den er også kendt for at fange og spise større bytte såsom frøer, mus, og endda små fugle, hvilket har bidraget til dens navn.

Til trods for dens skræmmende størrelse og jægerfærdigheder, er Goliatfugleedderkoppen relativt sky overfor mennesker og vil generelt forsøge at undgå konfrontation. Dens bid kan dog være smertefuld på grund af dens store kroge og kan forårsage mild til moderat irritation og ubehag, men den anses ikke for at være dødelig for mennesker.

Interessen for Goliatfugleedderkoppen blandt edderkoppeentusiaster og kæledyrsejere har ført til et marked for opdræt i fangenskab, hvilket kan hjælpe med at reducere presset på vilde populationer. Det er dog vigtigt at sikre, at alle, der vælger at holde denne art som kæledyr, er fuldt udstyret til at give den de rette levevilkår den kræver, herunder passende plads og fugtighedsniveauer.

Bevaringen af Theraphosa blondi’s naturlige habitat er afgørende for artens overlevelse. Afskovning og habitatdestruktion i Amazonas er alvorlige trusler, der kræver opmærksomhed og handling for at sikre, at Goliatfugleedderkoppen og utallige andre arter kan fortsætte med at trives i deres naturlige miljø. Denne majestætiske edderkop understreger betydningen af regnskovene som et hjem for nogle af planetens mest unikke og imponerende arter.

2. Giant Huntsman Spider (Heteropoda maxima): 30 cm

Giant Huntsman Spider, videnskabeligt kendt som Heteropoda maxima, indtager andenpladsen på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne imponerende art blev opdaget i Laos i 2001 og kan prale af et benspænd, der kan nå op til 30 cm, hvilket gør den til den største art blandt krabbeedderkopperne.

Heteropoda maxima er kendt for sin utrolige størrelse og hurtighed, som den bruger til at jage. I modsætning til mange andre edderkopper, der bygger spindelvæv for at fange deres bytte, jager Giant Huntsman Spider aktivt og overmander sit bytte med hastighed og smidighed. Denne adfærd har givet den navnet “huntsman”.

Den lever primært i huler og på klippevægge i de tropiske regnskove i Laos. Dens store størrelse og adfærd gør den til en formidabel jæger, der er i stand til at fange en bred vifte af bytte, herunder insekter og små hvirveldyr.

Til trods for dens skræmmende udseende og størrelse, er Giant Huntsman Spider sjældent aggressiv over for mennesker og betragtes ikke som farlig. Dens bid kan forårsage smerte og ubehag, men den er ikke giftig nok til at udgøre en alvorlig trussel mod menneskers sundhed.

Bevaringen af Heteropoda maxima’s habitat er afgørende for artens overlevelse, da afskovning og tab af biodiversitet truer dens eksistens. Som med mange arter, der lever i verdens regnskove, er beskyttelse af disse habitater afgørende for at bevare den naturlige mangfoldighed og de unikke arter, som regnskovene huser. Giant Huntsman Spider er et ekstraordinært eksempel på naturens mangfoldighed og de imponerende skabninger, der endnu venter på at blive fuldt forstået af videnskaben.

3. Salmon Pink Birdeater (Lasiodora parahybana): 28 cm

Salmon Pink Birdeater, med det videnskabelige navn Lasiodora parahybana, indtager plads nummer 3 på listen over de største edderkopper målt efter benspænd. Denne art kan opnå et benspænd på op til 28 cm.

Lasiodora parahybana er hjemmehørende i det nordøstlige Brasilien, hvor den trives i en række forskellige levesteder, fra regnskove til savanner. Denne fugleedderkop er jordboende og tilbringer meget af sin tid i selvgravede huler, der giver den beskyttelse mod rovdyr og de varierende klimatiske forhold i dens habitat.

Som navnet antyder, har Salmon Pink Birdeater en karakteristisk laksrosa farve, især synligt på dens krop og ben, hvilket giver den et unikt og iøjnefaldende udseende. På trods af dens navn, består dens kost sjældent af fugle; i stedet ernærer den sig hovedsageligt af insekter, små gnavere og lejlighedsvis små reptiler.

Lasiodora parahybana er kendt for sit forholdsvist milde temperament, hvilket gør den til et populært valg blandt entusiaster og kæledyrsejere. Dog, som med alle store taranteller, skal håndtering gøres med forsigtighed for at undgå stress for edderkoppen og for at forebygge potentielle bid.

Bevaringsstatus for denne art er ikke tydeliggjort, men habitatødelæggelse og den ulovlige handel med eksotiske kæledyr udgør potentielle trusler mod dens overlevelse i det vilde. Bevaringsindsats, herunder habitatbeskyttelse og oplysning om ansvarligt kæledyrsejerskab, er afgørende for at sikre, at Lasiodora parahybana fortsat kan trives i sit naturlige miljøer.

4. Grammostola Anthracina: 28 cm

Grammostola anthracina er en imponerende fugleedderkop, der indtager plads nummer 4 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art er kendt for sin robuste kropsbygning og kan opnå et benspænd på op til 28 cm, hvilket gør den til en af de største medlemmer af Grammostola-slægten.

Grammostola anthracina hører hjemme i Sydamerika, specifikt i Uruguay samt i dele af Argentina og Brasilien. Den foretrækker tørre og halvtørre levesteder, hvor den tilbringer det meste af sin tid i selvgravede huler under jorden. Disse huler giver beskyttelse mod rovdyr og ekstreme klimaforhold, hvilket er afgørende for edderkoppens overlevelse i dens naturlige habitat.

Grammostola anthracina er primært nataktiv og jager små til mellemstore byttedyr, herunder insekter og andre små dyr. Den er kendt for sit relativt rolige temperament sammenlignet med andre tarantelarter. På trods af sin størrelse og potentiel fare, er et bid fra denne tarantel sjældent alvorligt for mennesker, men kan forårsage smerte og ubehag.

Bevaringsstatus for Grammostola anthracina er ikke fuldt ud forstået, men som mange arter af fugleedderkopper, står den over for trusler fra habitatødelæggelse og den ulovlige handel med kæledyr. Bevaringsindsats og oplysning om arten og dens behov er afgørende for at sikre dens overlevelse. Ansvarlig handel og opdræt i fangenskab er vigtige skridt mod at reducere presset på vilde populationer og bevare denne imponerende tarantels naturlige habitat.

5. Poecilotheria rajaei: 23 cm

Poecilotheria rajaei er en forholdsvis nyligt opdaget fugleedderkop, der indtager plads nummer 5 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art blev først officielt beskrevet i 2012, efter dog at have været kendt fra enkelte observationer og rapporter i flere år før dette. Med et benspænd, der kan nå op til 23 cm, er Poecilotheria rajaei en af de største medlemmer af sin slægt.

Poecilotheria rajaei er hjemmehørende på Sri Lanka og foretrækker at leve i de gamle træer i skovområderne, hvilket gør den til en trælevende art. Den er kendt for sit smukke, iøjnefaldende mønster, som inkluderer en blanding af hvide, sorte og grå farvetoner, der gør den til en af de mere visuelt imponerende taranteller. Dette mønster hjælper ikke kun med at skjule edderkoppen blandt træernes bark og løv, men har også gjort den til et populært, om end kontroversielt, kæledyr blandt edderkoppeentusiaster.

Som mange andre arter inden for Poecilotheria-slægten, er rajaei en dygtig jæger, der primært ernærer sig af insekter og andre smådyr, den kan overmande. På trods af dens størrelse og potentiel fare, er bid fra poecilotheria rajaei sjældent alvorlige for mennesker, men kan medføre betydelig smerte og ubehag.

Bevaringsstatus for Poecilotheria rajaei er bekymrende, da dens naturlige habitat er truet af afskovning og udvikling. Bevaringsbestræbelser er afgørende for at beskytte dens levesteder, især da mange lever i meget begrænsede og specifikke områder. Forskning og bevaringsarbejde fortsætter med at være nødvendigt for at sikre, at arter som Poecilotheria rajaei kan overleve på lang sigt, både i naturen og i ansvarlige opdræt.

6. Hercules Baboon: 22 cm

Hercules Baboon-edderkoppen, hvis videnskabelige navn er Hysterocrates hercules, er nummer seks på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Denne art er en del af baboon-edderkoppefamilien, som er udbredt i Afrika, og er særligt bemærkelsesværdig for sin robuste krop og kraftfulde kæber.

Hercules Baboon-edderkoppen kan opnå et benspænd på op til 22 cm, hvilket placerer den blandt de største af baboon-edderkopperne. Den lever primært i regnskovene og på savannerne i Vestafrika, hvor den graver dybe huler, der fungerer som beskyttelse mod rovdyr og ekstreme vejrforhold. Disse huler er ofte foret med silke, som hjælper med at stabilisere strukturen og fange smådyr, der vover sig for tæt på.

Som mange andre baboon-edderkopper er Hysterocrates hercules primært nataktiv og bruger sine nætter på at jage. Den ernærer sig på en bred vifte af bytte, herunder insekter, små gnavere og lejlighedsvis andre mindre edderkopper. På trods af dens formidable størrelse og udseende er Hercules Baboon-edderkoppen sjældent aggressiv over for mennesker, medmindre den føler sig truet eller provokeret.

Hercules Baboon-edderkoppen er et fascinerende eksempel på de mange unikke arter, der findes i Afrikas biodiverse økosystemer. Bevaringsindsats er afgørende for at sikre, at arter som denne kan fortsætte med at trives i deres naturlige habitat, især i lyset af trusler som habitatødelæggelse og klimaforandringer. Forskning og bevaringsarbejde bidrager til en bedre forståelse af disse komplekse økosystemer og de vigtige roller, som hver art spiller inden for dem.

7. Den sorte brasilianske tarantel (Grammostola pulchra): 20,5 cm

Grammostola pulchra, også kendt som den sorte brasilianske tarantel, er en imponerende fugleedderkop, der placerer sig som nummer syv på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Kendt for sin dybe, ensartede sorte farve, er Grammostola pulchra ikke kun en af de mest æstetisk tiltalende taranteller, men også en af de mest eftertragtede blandt samlere og kæledyrsejere.

Denne fugleedderkop kan nå et benspænd på op til 20,5 cm, hvilket gør den til en af de større arter inden for slægten Grammostola. Grammostola pulchra er hjemmehørende i Brasilien, hvor den foretrækker at leve i fugtige, skovklædte områder. Den er jordboende og tilbringer det meste af sin tid i huler den graver i jorden, hvilket giver beskyttelse mod rovdyr og ekstreme vejrforhold.

En af de mest bemærkelsesværdige egenskaber ved Grammostola pulchra, udover dens farve, er dens temperament. Denne art er kendt for at være en af de mere rolige og håndterbare taranteller, hvilket gør den til et godt valg for førstegangsejere. Men selvom den er rolig, bør du dog altid udvise forsigtighed og respekt, når du håndterer en tarantel, da de kan blive stressede eller bange ved uhensigtsmæssig håndtering.

Til trods for sin popularitet, er det vigtigt at understrege betydningen af ansvarligt ejerskab og bevaring af Grammostola pulchra. Overudnyttelse og habitatødelæggelse udgør betydelige trusler mod vilde populationer. Bevaringsindsats og oplysning om artens naturlige livsmiljø er afgørende for at sikre, at fremtidige generationer også vil kunne nyde og værdsætte denne enestående tarantel.

8. Chaco Golden Knee (Grammostola pulchripes): 20,5 cm

Chaco Golden Knee, videnskabeligt kendt som Grammostola pulchripes, er en imponerende fugleedderkop, der indtager plads nummer 8 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art er kendt for sit smukke udseende, med karakteristiske gyldne striber på knæene, hvilket giver den dens navn. Grammostola pulchripes kan opnå et benspænd på op til 20,5 cm, hvilket gør den til en af de større arter inden for tarantel-familien.

Hjemmehørende i Paraguay, Argentina og dele af Uruguay, trives Chaco Golden Knee i græs og skovklædte områder, hvor den lever i selvgravede huler. Den er en jordboende fugleedderkop, der foretrækker at forblive tæt på eller under jordoverfladen, hvor den kan finde beskyttelse og skjule sig for rovdyr.

Som mange andre taranteller er Chaco Golden Knee primært nataktiv og jager små til mellemstore byttedyr, herunder insekter og lejlighedsvis små gnavere eller reptiler. Den bruger sin gift til at immobilisere byttet, hvilket gør det lettere at indtage.

Til trods for dens imponerende størrelse og potentiel evne til at forsvare sig, er Grammostola pulchripes kendt for sit rolige temperament, hvilket gør den til et populært valg blandt kæledyrsejere og fugleedderkop-entusiaster. Denne art er relativt let at passe i fangenskab, hvilket har bidraget til dens popularitet i kæledyrshandlen.

Bevaringen af Chaco Golden Knee og dens naturlige habitat er afgørende, da urbanisering og landbrug truer deres levesteder. Ansvarlig handel og opdræt af Grammostola pulchripes i fangenskab er vigtige skridt mod at sikre, at vilde populationer forbliver beskyttede og levedygtige for fremtiden. Denne smukke tarantel understreger mangfoldigheden og skønheden i edderkoppeslægten og betydningen af at bevare deres naturlige miljøer.

9. Den colombianske kæmpe tarantel (Megaphobema robustum): 18 cm

Den colombianske kæmpe tarantel, også kendt som Megaphobema robustum, er en imponerende fugleedderkop, der indtager plads nummer 9 på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Denne art er kendt for sin betydelige størrelse, med et benspænd på op til 18 cm, hvilket gør den til en af de største taranteller i verden.

Megaphobema robustum er hjemmehørende i regnskovene i Colombia, hvor den foretrækker fugtige, skyggefulde områder. Denne fugleedderkop er jordboende og tilbringer meget af sin tid i underjordiske huler, som den graver selv eller overtager fra andre dyr. Disse huler giver beskyttelse mod rovdyr og ekstreme vejrforhold.

Den colombianske kæmpe tarantel er primært en nataktiv jæger, der ernærer sig på en diæt af insekter, små gnavere og lejlighedsvis andre små dyr. Den bruger sin kraftige gift til hurtigt at lamme sit bytte, hvorefter den spiser det med sine stærke kæber.

Til trods for sin imponerende størrelse og potentielle farlighed, er Megaphobema robustum ikke aggressiv over for mennesker og vil generelt forsøge at undgå konfrontation. Hvis den føler sig truet, kan den dog udvise en forsvarsreaktion ved at rejse sig op og vise sine store, giftige kroge.

Interessen for at holde den colombianske kæmpe tarantel som kæledyr har vokset, men det er vigtigt at sikre, at sådanne kæledyr erhverves ansvarligt, fortrinsvis fra opdrættere, der praktiserer bæredygtig opdræt, for at undgå at bidrage til overudnyttelsen af vilde populationer. Bevaring af deres naturlige habitat i Colombias regnskove er også afgørende for at sikre, at denne og andre arter af fugleedderkopper kan fortsætte med at trives i deres naturlige miljø.

10. Den brasilianske vandreedderkop (Phoneutria nigriventer): 18 cm

Den brasilianske vandreedderkop, også kendt under det videnskabelige navn Phoneutria nigriventer, er en imponerende art, der indtager plads nummer 10 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Kendt for sit potente gift, er denne art blandt de mest frygtede edderkopper, ikke kun på grund af sin størrelse, men også på grund af dens aggressive natur og potentiale for at levere et smertefuldt og nogle gange farligt bid til mennesker.

Phoneutria nigriventer kan opnå et benspænd på op til 18 cm, hvilket gør den til en af de største arter inden for Phoneutria-slægten. Disse edderkopper er primært nataktive og bruger meget af deres tid til at jage nær vandkilder, hvilket har givet dem navnet vandreedderkop. De er fremragende svømmere og kan jage både i vand og på land, hvilket gør dem til alsidige rovdyr.

Udbredt i dele af Sydamerika, især i Brasilien, findes den brasilianske vandreedderkop ofte i fugtige skovområder og i nærheden af menneskelige bosættelser, hvilket lejlighedsvis fører til konfrontationer med mennesker. Deres diæt består primært af insekter, små fisk, frøer og lejlighedsvis andre edderkopper.

På trods af dens frygtindgydende rygte er dødsfald som følge af bid fra den brasilianske vandreedderkop sjældne, takket være tilgængeligheden af medicinsk behandling og modgift. Forskning i edderkoppens gift har også afsløret potentiale for udvikling af nye lægemidler, herunder smertestillende medicin og medicin til behandling af erektil dysfunktion, hvilket understreger det paradoksale ved naturens giftstoffer som både en trussel og en kilde til helbredelse.

11. Orangebenet fugleedderkop (Brachypelma smithi): 18 cm

Orangebenet fugleedderkop, hvis videnskabelige navn er Brachypelma smithi, er en imponerende repræsentant for fugleedderkopper, der placerer sig som nummer 11 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art er især kendt for sit iøjnefaldende farvemønster, som inkluderer levende orange ben, der kontrasterer smukt mod dens mørkere krop. Den kan vokse op til et betydeligt størrelse med et benspænd, der ofte overstiger 15 cm. Brachypelma smithi er hjemmehørende i det centrale Mexico og har et relativt roligt temperament sammenlignet med andre fugleedderkopper, hvilket gør den til en populær kæledyr blandt edderkoppeentusiaster. Trods dens skønhed og popularitet er det vigtigt at bemærke, at handel og eksport af vilde Brachypelma smithi er reguleret for at beskytte dens naturlige populationer, som står overfor trusler fra habitatødelæggelse og ulovlig indsamling.

12. Kameledderkoppen (Solifugae): 15 cm

Kameledderkoppen er faktisk ikke en edderkop, men snarere en del af Solifugae-ordenen inden for klassen af ​​arachnider. Dette interessante faktum understreger den brede mangfoldighed inden for arachnid-familien, som inkluderer både edderkopper, skorpioner, mider og solifuger. Kameledderkoppen er placeret som nummer 12 på listen over de største arachnider målt efter kropsstørrelse og benspænd, og den kan opnå en betydelig størrelse med nogle arter, der når op til 15 cm i længde.

Kameledderkoppen er kendt for sin imponerende hastighed og sit aggressive jagtinstinkt. De lever i ørkenområder og halvørkener i mange dele af verden, herunder Mellemøsten, Nordafrika og nogle dele af Nordamerika. Disse skabninger jager primært om natten og ernærer sig af forskellige byttedyr, herunder insekter, små pattedyr og lejlighedsvis kadavere.

En af de mest bemærkelsesværdige – og ofte misforståede – aspekter ved kameledderkoppen er dens angivelige størrelse og fare mod mennesker. Mange af de historier, der cirkulerer, er overdrevne; kameledderkoppen er ikke giftig for mennesker, og selvom dens bid kan være smertefuld på grund af de kraftige kæber, er den ikke mere farlig end mange andre arachnider.

Interessen for kameledderkoppen stammer ikke kun fra dens unikke udseende og adfærd men også fra dens økologiske rolle som rovdyr i ørkenøkosystemer. Den hjælper med at kontrollere populationer af skadedyr og spiller en vigtig rolle i fødekæden. Forskning i kameledderkoppens adfærd og levesteder bidrager til en større forståelse af ørkenøkosystemernes kompleksitet og biodiversitet.

13. Zebra-tarantel (Aphonopelma seemanni): 15 cm

Zebra-tarantellen, også kendt under det videnskabelige navn Aphonopelma seemanni, er en slående og smukt mønstret fugleedderkop, der indtager plads nummer 13 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art er kendt for sin karakteristiske sort-hvide stribe på benene, som giver den et zebra-lignende udseende, hvorfra den får sit navn.

Aphonopelma seemanni er hjemmehørende i Centralamerika, specielt fundet i lande som Costa Rica og Nicaragua, hvor den foretrækker fugtige skovområder. Den er en jordboende art, der tilbringer meget af sin tid i selvgravede huler under jorden. Disse huler er ofte foret med silke, som hjælper med at stabilisere hulestrukturen og fange små insekter, der vover sig for tæt på indgangen.

Med et benspænd, der kan nå op til omkring 15 cm, er Zebra-tarantellen en imponerende skabning. Den ernærer sig primært af insekter og andre smådyr, som den fanger ved hjælp af overraskelsesangreb fra sit skjul. Til trods for dens potentielt skræmmende udseende, er Aphonopelma seemanni kendt for at have et relativt mildt temperament sammenlignet med andre tarantelarter, hvilket gør den til et populært valg blandt kæledyrsejere.

Interessen for at holde zebra-tarantellen som kæledyr har bidraget til en stigning i opdræt i fangenskab, hvilket hjælper med at reducere presset på vilde bestande. Dog er det vigtigt at fortsætte bevaringsindsatsen for at sikre, at deres naturlige habitater beskyttes, så vilde populationer kan trives. Bevaring af skovområder i Centralamerika er afgørende for at bevare biodiversiteten, hvilket inkluderer unikke arter som Zebra-tarantellen.

14. Cerbalus Aravaensis: 14 cm

Cerbalus aravaensis er en fascinerende edderkop, der indtager plads nummer 14 på listen over de største edderkopper i verden. Med et benspænd, der kan nå op til 14 cm, er det den største jagtedderkop fundet i Mellemøsten. Den blev først beskrevet i 2007, hvilket understreger, hvor meget der stadig kan læres om biodiversiteten i visse dele af verden.

Cerbalus aravaensis lever primært i sanddyner og andre ørkenområder i Arava-dalen i Israel og Jordan. Dens habitat er under konstant trussel på grund af landbrugsudvidelse og turismeudvikling, hvilket gør artens fremtid usikker. Denne edderkop er en nataktiv jæger, der bygger underjordiske huler med en silkelåge, som den bruger til at fange bytte, der passerer forbi.

Til trods for dens imponerende størrelse, er der meget lidt kendt om dens adfærd og økologi på grund af dens skjulte natur og det begrænsede udbredelsesområde. Forskning og bevaringsindsats er afgørende for at sikre overlevelsen af Cerbalus aravaensis, da dens habitat fortsætter med at blive truet.

Denne art repræsenterer ikke blot den utrolige tilpasningsevne og mangfoldighed blandt edderkopper, men også betydningen af at bevare naturlige habitater, der understøtter sådanne unikke arter. Bevaringsarbejde for at beskytte både Cerbalus aravaensis og dens habitat er afgørende for at forhindre, at denne imponerende edderkop forsvinder, før den fuldt ud kan blive forstået og værdsat.

15. Giant Crab Spider (Olios giganteus): 13 cm

Olios giganteus, en imponerende repræsentant for Giant Crab Spiders og specifikt kendt for sin betydelige størrelse, er passende placeret som nummer 15 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art, som tilhører familien Sparassidae, er kendt for sin bemærkelsesværdige jagtadfærd og er i stand til at opnå et imponerende benspænd op til 13 cm, hvilket gør den til en af de større medlemmer inden for sin familie.

Olios giganteus er primært udbredt i dele af det sydvestlige USA og i Mexico, hvor den trives i ørkenlignende og halvørken miljøer. Den foretrækker at jage om natten, hvilket gør den til et effektivt rovdyr, der holder bestandene af skadedyr nede. Disse edderkopper jager uden at anvende et spindelvæv; i stedet bruger de deres hastighed og smidighed til at overmande byttet, som kan omfatte en bred vifte af insekter og andre smådyr.

Til trods for deres skræmmende udseende er Olios giganteus generelt sky over for mennesker og undgår konfrontation. De er sjældent aggressive og vil oftest flygte frem for at angribe, hvis de føler sig truet. Deres bid kan være smertefuld på grund af deres størrelse, men de betragtes ikke som farlige for mennesker.

Interessen for Olios giganteus og dens naturlige adfærd har vokset blandt naturforskere og edderkoppeentusiaster, hvilket understreger vigtigheden af at bevare deres naturlige levesteder. Som med mange arter, står Olios giganteus over for trusler fra habitatødelæggelse og klimaforandringer, hvilket gør bevaringsindsatsen endnu vigtigere for at sikre deres overlevelse i det vilde. Deres rolle som rovdyr i økosystemet er uvurderlig, da de bidrager til at opretholde en sund balance mellem forskellige dyrepopulationer.

16. California Ebony Tarantula (Aphonopelma eutylenum): 13 cm

California Ebony Tarantula, med det videnskabelige navn Aphonopelma eutylenum, er en imponerende skabning, der indtager plads nummer 16 på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Denne art er særligt bemærkelsesværdig for sin mørke, næsten sorte farve, hvilket har givet den sit navn. Disse fugleedderkopper er hjemmehørende i det vestlige Nordamerika, specielt i Californien, hvor de trives i en række forskellige levesteder, fra ørkener til skovklædte områder.

Aphonopelma eutylenum er kendt for sit robuste byg og kan opnå et benspænd på op til 13 cm eller mere, hvilket gør dem til en af de større arter inden for Aphonopelma-slægten. Disse edderkopper er jordboende, hvilket betyder, at de tilbringer meget af deres tid i underjordiske huler, som de graver selv. De er overvejende nataktive og kommer ud af deres skjul om natten for at jage smådyr, primært insekter.

Til trods for deres skræmmende udseende, er California Ebony Tarantulas kendt for at have et forholdsvis roligt temperament og er sjældent aggressive over for mennesker. Deres bid kan forårsage ubehag, men de er generelt ikke farlige, medmindre man er allergisk over for deres gift.

Som med mange arter af tarantler, står California Ebony Tarantulas over for trusler fra habitatødelæggelse og den ulovlige handel med kæledyr. Deres imponerende udseende og rolige natur har gjort dem til et populært valg blandt kæledyrsentusiaster, hvilket øger behovet for ansvarlig håndtering og opdræt i fangenskab for at mindske presset på vilde populationer.

Bevaring af deres naturlige habitat er afgørende for at sikre, at disse fascinerende skabninger fortsætter med at spille deres rolle i økosystemerne og forbliver en del af den biologiske mangfoldighed i Californiens landskaber. Deres tilstedeværelse bidrager til den naturlige orden ved at hjælpe med at kontrollere populationerne af skadedyr og tjene som bytte for andre dyr, hvilket understreger deres betydning i naturens komplekse netværk.

17. Mexican Blood Leg Tarantula (Aphonopelma bicoloratum): 13 cm

Aphonopelma bicoloratum, også kendt under dens mere almindelige navn,Mexican Blood Leg Tarantula, er en imponerende art, der fortjener sin plads som nummer 17 på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Denne art er særdeles bemærkelsesværdig for sine distinktive farver, med dybt sorte kropsdele og røde til orange ben, hvilket giver et slående udseende, der ikke er almindeligt blandt tarantler.

Aphonopelma bicoloratum er hjemmehørende i de centrale og nordlige dele af Mexico, hvor den foretrækker semiørken- og ørkenhabitater. Disse tarantler er jordboende, hvilket betyder, at de tilbringer det meste af deres liv i huler under jorden, som de enten graver selv eller overtager fra andre smådyr. De er kendt for deres roligt temperament, hvilket, kombineret med deres farverige udseende, gør dem til et populært valg blandt edderkoppeentusiaster og kæledyrsejere.

Aphonopelma bicoloratum har et benspænd, der typisk rækker op til omkring 12 til 13 cm, hvilket gør dem til en middelstor tarantel sammenlignet med andre arter. De ernærer sig primært på insekter og lejlighedsvis mindre hvirveldyr, som de fanger ved at overrumple dem i nærheden af deres huleindgange.

Bevaringsstatus for Aphonopelma bicoloratum er ikke fuldt ud forstået, men som mange arter af tarantler står de over for trusler fra habitatødelæggelse og ulovlig handel til kæledyrsmarkedet. Deres popularitet har ført til en øget interesse i bevaringsbestræbelser og opdræt i fangenskab for at mindske presset på vilde populationer. Disse tarantler repræsenterer den utrolige diversitet og skønhed, der findes i arachnid-verdenen, og understreger vigtigheden af at beskytte deres naturlige levesteder.

18. Golden Silk Orb Weaver (Nephila): 10 cm

Golden Silk Orb Weaver, kendt videnskabeligt som arter inden for slægten Nephila, er nummer 18 på listen over verdens største edderkopper målt efter benspænd. Disse bemærkelsesværdige edderkopper er især kendt for deres evne til at producere en silke af gylden farve, hvilket har givet dem deres navn. Silken er ikke kun smuk at se på men er også ekstremt stærk og modstandsdygtig, hvilket gør den til et emne for videnskabelig forskning med henblik på potentiel anvendelse i alt fra faldskærme til skudsikre veste.

Golden Silk Orb Weavers kan have et benspænd på op til 10 cm, men det er deres spind, der virkelig imponerer. Nogle arter kan spinde net, der spænder over flere meter i bredden, hvilket er blandt de største spindelvæv produceret af nogen edderkop. Disse net er utroligt effektive til at fange bytte, som kan variere fra små insekter til større dyr såsom fugle og flagermus i nogle sjældne tilfælde.

Udbredt i varmere regioner rundt omkring i verden, fra Australien til Afrika og dele af Amerika, spiller Golden Silk Orb Weavers en væsentlig rolle i deres økosystemer ved at kontrollere populationerne af flyvende insekter. Disse edderkopper er i stand til at tilpasse sig en bred vifte af levesteder, fra skovområder til menneskeskabte miljøer såsom haver og parker.

Til trods for deres imponerende størrelse og jagt færdigheder, er Golden Silk Orb Weavers generelt ufarlige for mennesker. Deres bid kan forårsage mild irritation, men de er ikke aggressive og bider sjældent, medmindre de provokeres. Deres eksistens og overlevelse understreger nødvendigheden af biodiversitet og de komplekse interaktioner, der opstår i naturen, hvilket gør dem til et fascinerende studieobjekt for både videnskabsfolk og naturelskere.

19. Desert Blond Tarantula (Aphonopelma chalcodes): 10 cm

Desert Blond Tarantula, også kendt videnskabeligt som Aphonopelma chalcodes, indtager stolt plads nummer 19 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art er især bemærkelsesværdig for sin smukke gyldenbrune eller sandfarvede pels, hvilket giver edderkoppen dens karakteristiske “blonde” udseende og navn. Disse tarantler er hjemmehørende i ørken- og halvørkenregionerne i det sydvestlige USA og dele af Mexico, hvor de har tilpasset sig et liv i tørre, barske miljøer.

Desert Blond Tarantula har en robust kropsbygning og kan nå et imponerende benspænd på op til 10 cm, hvilket gør dem til en af de større tarantelarter. De lever primært i underjordiske huler, som de selv graver, og kommer ofte ud om natten for at jage insekter og andre smådyr. Trods deres skræmmende størrelse og udseende er Aphonopelma chalcodes kendt for at have et forholdsvis mildt temperament og er sjældent aggressive over for mennesker, hvilket gør dem til populære kæledyr blandt edderkoppeentusiaster.

Disse tarantler spiller en vigtig rolle i ørkenøkosystemerne ved at hjælpe med at kontrollere populationer af forskellige skadedyr. Deres tilstedeværelse bidrager til den økologiske balance og understreger vigtigheden af at bevare deres naturlige levesteder mod trusler såsom habitatødelæggelse og klimaforandringer. Desert Blond Tarantula er et fascinerende eksempel på naturens tilpasningsevne og skønhed, som fortsætter med at imponere og inspirere mennesker over hele verden.

20. Mejeredderkoppen (Pholcidae): 9 cm

Mejeredderkoppen, ofte overset i samtaler om de største edderkopper, markerer sig alligevel som nummer 20 på listen over de største edderkopper i verden målt efter benspænd. Denne art er interessant, ikke kun på grund af sin størrelse, men også på grund af dens unikke levevis og habitat. Mejeredderkoppen tilhører familien Tetragnathidae, som er kendt for at inkludere arter, der ofte bygger deres spind nær vandkilder eller i fugtige områder.

Selvom den ikke når op i de samme imponerende størrelser som nogle af de andre på listen, har mejeredderkoppen alligevel et respektabelt benspænd, som kan gøre den til en formidabel jæger i sit naturlige miljø. Den ernærer sig primært af insekter, som den fanger i sit fint spundne spind. Den præcise størrelse kan variere betydeligt mellem forskellige underarter og individuelle eksemplarer, men den er kendt for at kunne spænde over et område, der er bemærkelsesværdigt for en edderkop af dens slags.

Mejeredderkoppen er udbredt i flere dele af verden og tilpasser sig en række forskellige habitater, hvilket understreger dens alsidighed som art. Selvom den måske ikke er den mest spektakulære eller farverige blandt edderkopper, spiller mejeredderkoppen en vigtig rolle i økosystemerne som en effektiv predator af skadelige insekter, hvilket bidrager til den biologiske mangfoldighed og sundhed i dens habitat.